Instruktor Boksu

kurs instruktora boksu

Kurs Instruktorsa Boksu

Kurs instruktora boksu

Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej – Specjalizacja Boks jest kursem zawodowym.

Po jego ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej (zawód nr 342305 na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 537) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, oraz zakresu jej stosowania)

Dokument ten uprawnia do prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zarówno w formie etatu np. w klubach sportowych bądź fitness, czy w formie prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej ze sportem i rekreacją.

Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne złamania ustawy i rozporządzeń; narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

Nasza kadra to instruktorzy posiadający państwowe, oraz międzynarodowe uprawnienia systemu samoobrony Krav Maga i jednocześnie instruktorzy sportów i sztuk walki m.in. takich jak; Boks, Kickboxing, Muay-Thai, Jujitsu, Bjj, Mma, Taekwondo. Ponadto współpraca z instruktorami wielu innych sztuk walki pozwoliła im wypracować bardzo szeroki warsztat trenerski w zakresie samoobrony i walki wręcz. Ich doświadczenie w prowadzeniu sekcji samoobrony i sportów walki oraz kursów dla instruktorów pozwala na przekazanie kursantom dużej ilości materiału zarówno teoretycznego, jak i praktycznego, gotowego do wykorzystania podczas zajęć, w przejrzystej i ciekawej formie.

Podstawowe informacje oraz materiały do pobrania znajdziesz w dziale Strefa Kandydata.

 

Pełne szkolenie składa się z następujących elementów:

 1. Część ogólna w postaci e-learningu (80 godzin zegarowych). Kursanci samodzielnie opracowują materiał i przygotowują się do pisemnego egzaminu, który z reguły przeprowadzany jest pod koniec całego kursu. Literatura oraz przykładowe pytania egzaminacyjne podane są na stronie PISiR. Część ogólna nie obejmuje osób posiadających już państwową legitymacje instruktora z dowolnej dyscypliny. Również absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, są zwolnieni z tej części kursu.
 2. Część specjalistyczna (60 godzin zegarowych) zawierająca część teoretyczną (ilość godzin zależna od rodzaju kursu), oraz część praktyczną w której kursanci przyswajają umiejętności przygotowujące ich do samodzielnego prowadzenia zajęć.
 3. Praktyki instruktorskie (30 godzin zegarowych) W trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu uczestnik ma obowiązek odbyć praktykę instruktorską w dowolnym zarejestrowanym klubie, zrzeszeniu lub organizacji. Warunkiem odebrania legitymacji oprócz poprawnie zdanych egzaminów (część ogólna, część specjalistyczna) jest dostarczenie wypełnionego dziennika praktyk dostępnego do pobrania na stronie PISiR w zakładce „Strefa Kandydata”.

 

Wymagania:

 1. Kserokopia ukończenia szkoły średniej lub wyższej. (Uczestnik, który jest w trakcie kończenia nauki, może uczestniczyć w kursie, natomiast legitymacja zostanie wydana po dostarczeniu dokumentu).
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w „Strefie Kandydata” wysłany przy rezerwacji miejsca na adres mailowy szkolenia@pisir.edu.pl lub stacjonarny Pocztą Polską PISiR ul. Kleeberga 12a 20-243 Lublin
 3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie.
 4. Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 5. Kserokopię potwierdzającą zaliczenie części ogólnej (dyplom, legitymacja instruktorska) – potwierdzenie to zwalnia kursanta z części ogólnej.

 

Kadra kursu:

 • Tadeusz Goluch – Trener boksu I klasy;
 • Zbigniew Ciorgoń – Trener boksu II klasy.

Po ukończonym szkoleniu i poprawnie zaliczonych egzaminach, kursant otrzymuje uprawnienia zawodowe w postaci legitymacji instruktorskiej rekreacji ruchowej o specjalności boks, umożliwiające prowadzenie zajęć w klubach sportowych, placówkach wychowawczych, na koloniach, obozach. Każda legitymacja jest rejestrowana w bazie danych i jest wystawiana do 3 tygodni po zdanych egzaminach. Dodatkowo PISiR wystawia certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim, który wraz z legitymacją instruktorską może być honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Program kursu na instruktora bosku:

 1. Historia boksu.
 2. Rozgrzewka. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od głównego tematu zajęć. Rozgrzewka ogólna i rozgrzewka specjalistyczna. Kolejność wykonywania ćwiczeń i ich rodzaje. Stopniowanie obciążenia.
 3. Jednostka treningowa. Planowanie treningu. Składowe treningu. Dobór obciążenia i ćwiczeń specjalistycznych.
 4. Pozycja walki. Metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:
  • Frontalna pozycja walki
  • Boczna pozycja walki
  • Poruszanie w pozycji walki
  • Dystans w walce bokserskiej.
 5. Uderzenia. Metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:
  • Uderzenia proste
  • Uderzenia sierpowe
  • Uderzenia podbródkowe
  • Uderzenia haki
  • Kombinacje uderzeń
 6. Obrony. Metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:
  • Obrony przed uderzeniem (sierpowym)
  • Obrony przed uderzeniem prostym
  • Obrony przed uderzeniem podbródkowym
  • Obrony przed hakami
 7. Taktyka walki.
 8. Kształtowanie motoryki. Założenia ogólne, metodyka, ćwiczenia specjalistyczne, dobór ćwiczeń pod względem zaawansowania osób ćwiczących ich wieku i płci:
  • Wytrzymałość,
  • Szybkość,
  • Siła,
  • Gibkość.
 9. Zasób ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową.
 10. Gry i zabawy ruchowe wykorzystywane w treningu boksu.
 11. Wykorzystanie przyrządów treningowych (worki, gruszki, tarcze, skakanki, piłki lekarskie, manekiny itp.)
 12. Długoterminowe planowanie pracy z grupą.
 13. Specyfika pracy z dziećmi.
 14. Sporty uzupełniające.
 15. Bezpieczeństwo i higiena zajęć.
 16. Po pierwsze nie szkodzić, czyli jakich ćwiczeń należy unikać i dlaczego?
 17. Regulaminy zawodów sportowych.
 18. Odpowiedzialność cywilno-prawna instruktora boksu.
 19. Boks amatorski a boks zawodowy.
 20. Podstawy sędziowania walk bokserskich.
Polski Instytut Sportu i Rekreacji