Instruktor Kulturystyki

kurs instruktora boksu

Kurs instruktora kulturystyki

Przygotowanie kursanta do podjęcia pracy lub otworzenie własnej działalności gospodarczej jest naszym priorytetem. Uczestnik po ukończeniu kursu jest przygotowany zarówno merytorycznie jak i praktycznie do prowadzenia zajęć.

Pełne szkolenie składa się z następujących elementów:

  1. Część ogólna w postaci e-learningu.(80 godzin zegarowych). Kursanci sami opracowują materiał i szykują się do pisemnego egzaminu końcowego, który z reguły przeprowadzany jest pod koniec całego kursu. Literatura oraz przykładowe pytania egzaminacyjne podane są na stronie PISiR. Część ogólna nie obejmuje osób posiadających już państwową legitymacje instruktora z dowolnej dyscypliny. Również absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej
  2. Część specjalistyczna (60 godzin zegarowych) zawierająca część teoretyczną (ilość godzin zależna od rodzaju kursu) oraz część praktyczną w której kursanci przyswajają umiejętności przygotowujące ich do zdobycia wiedzy, doświadczenia i legitymacji instruktorskiej
  3. Praktyki instruktorskie (30 godzin zegarowych) W trakcie trwania kursu lub po zakończeniu uczestnik ma obowiązek odbyć praktykę instruktorską w dowolnym zarejestrowanym klubie, zrzeszeniu lub organizacji. Warunkiem odebrania legitymacji oprócz poprawnie zdanych egzaminów (część ogólna, część specjalistyczna) jest dostarczenie wypełnionego dziennika dostępnego do pobrania na stronie PISiR w zakładce „Strefa dla Kursanta”

Wymagania:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub wyższej. (uczestnik, który jest w trakcie kończenia nauki, może uczestniczyć w kursie, natomiast legitymacja zostanie wydana po dostarczeniu dokumentu.
  2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w „Strefie dla Kursanta” wysłany przy rezerwacji miejsca na adres mailowy biuro@k1-tc.pl lub stacjonarny Pocztą Polską PISiR ul. Kleeberga 12a 20-243 Lublin
  3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie.
  4. Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów siłowych.
  5. Kserokopię potwierdzającą zaliczenie części ogólnej (dyplom, legitymacja instruktorska) – Powyższe potwierdzenie zwalnia kursanta z części ogólnej.
  6. Co najmniej dobry stan zdrowia oraz mile widziany wcześniejszy kontakt ze sportem.

Po ukończonym szkoleniu i poprawnie zaliczonych egzaminach, kursant otrzymuje uprawnienia zawodowe w postaci legitymacji instruktorskiej rekreacji ruchowej o specjalności kulturystyka, umożliwiające prowadzenie zajęć w klubach sportowych, placówkach wychowawczych, koloniach, obozach. Każda legitymacja jest rejestrowana w bazie danych i jest wystawiana do 3 tygodni maksymalnie po zdanych egzaminach. Dodatkowo PISiR wystawia certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim, który zarówno z legitymacją instruktorską może być honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dodatkowa wymagana literatura

Atlas Treningu Siłowego (Fredric Delavier)

Program kursu na instruktora kulturystyki wg Krzysztofa Stolarczyka

Program kursu na instruktora kulturystyki wg Joanny Gruszeckiej

Program intensywnego kursu kulturystki

Polski Instytut Sportu i Rekreacji