Instruktor strzelectwa sportowego i bojowego

kurs instruktora boksu

Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej – Specjalizacja instruktor wyszkolenia strzeleckiego sportowego i bojowego jest kursem zawodowym.

Po jego ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej (zawód nr 342305 na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 537) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, oraz zakresu jej stosowania)

Pełne szkolenie składa się z następujących elementów:

 1. Część ogólna w postaci e-learningu (80 godzin zegarowych). Kursanci
  samodzielnie opracowują materiał i przygotowują się do pisemnego egzaminu,
  który z reguły przeprowadzany jest pod koniec całego kursu. Literatura oraz
  przykładowe pytania egzaminacyjne podane są na stronie PISiR.
 2. Część specjalistyczna (60 godzin zegarowych) zawierająca część teoretyczną (ilość godzin zależna od rodzaju kursu), oraz część praktyczną w której kursanci przyswajają umiejętności przygotowujące ich do samodzielnego prowadzenia zajęć.
 3. Praktyki instruktorskie (30 godzin zegarowych) W trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu uczestnik ma obowiązek odbyć praktykę instruktorską w dowolnym zarejestrowanym klubie, zrzeszeniu lub organizacji. Warunkiem odebrania legitymacji oprócz poprawnie zdanych egzaminów (część ogólna, część specjalistyczna) jest dostarczenie wypełnionego dziennika praktyk dostępnego do pobrania na stronie PISiR w zakładce „Strefa Kandydata”.

 

Wymagania:

 1. Kserokopia ukończenia szkoły średniej lub wyższej. (Uczestnik, który jest w trakcie kończenia nauki, może uczestniczyć w kursie, natomiast legitymacja zostanie wydana po dostarczeniu dokumentu).
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w „Strefie Kandydata” wysłany przy rezerwacji miejsca na adres mailowy szkolenia@pisir.edu.pl lub stacjonarny Pocztą Polską PISiR ul. Kleeberga 12a 20-243 Lublin
 3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie.
 4. Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 5. Kserokopię potwierdzającą zaliczenie części ogólnej (dyplom, legitymacja instruktorska) – potwierdzenie to zwalnia kursanta z części ogólnej.

Po ukończonym szkoleniu i poprawnie zaliczonych egzaminach, kursant otrzymuje uprawnienia zawodowe w postaci legitymacji instruktorskiej rekreacji ruchowej o specjalności instruktor wyszkolenia strzeleckiego sportowego i bojowego, umożliwiające prowadzenie zajęć w klubach sportowych, placówkach wychowawczych, na koloniach, obozach. Każda legitymacja jest rejestrowana w bazie danych i jest wystawiana do 3 tygodni po zdanych egzaminach. Dodatkowo PISiR wystawia certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim, który wraz z legitymacją instruktorską może być honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Kadra kursu:

 

Program kursu na instruktora wyszkolenia strzeleckiego sportowego i bojowego.

 

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne do zrealizowania podczas kursu:

 1. Historia strzelectwa
 2. Budowa i wyposażenie strzelnic
 3. Przygotowanie sprawnościowe
 4. Przygotowanie techniczne
 5. Dobór i selekcja kandydatów do sportu strzeleckiego
 6. Przygotowanie taktyczne
 7. Przygotowanie psychiczne
 8. Proces odnowy w procesie strzelania sportowego
 9. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć
 10. Nauka o broni i amunicji
 11. Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich
 12. Planowanie szkolenia sportowego
 13. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
 14. Przepisy i regulaminy
 15. Prowadzenie zajęć
 16. Kontrola procesu szkolenia
 17. Organizacja zawodów strzeleckich
 18. Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach
 19. Strzelanie bojowe – dynamiczne, sytuacyjne
 20. Strzelanie kontrolne poszczególnych konkurencji

 

Polski Instytut Sportu i Rekreacji