Instruktor taktyki i technik interwencji

kurs instruktora boksu

Kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalizacji taktyka i technika interwencji.

Kurs instruktora samoobrona i taktyka i technika interwencji przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w ośrodkach i klubach sportowych, rekreacyjnych i kultury, placówkach wypoczynkowych, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli) jak również prowadzenie zajęć w komercyjnych ośrodkach, klubach, kursach do licencji pracownika ochrony osób i mienia, służb porządkowych i informacyjnych na imprezach masowych, treningowych z funkcjonariuszami służb mundurowych,agencji ochrony osób i mienia w kraju i zagranicą.

Każdy kursant otrzyma dyplom instruktorski w języku angielskim, który z pewnością pomoże w znalezieniu pracy w krajach Unii Europejskiej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw 2006 nr 31 poz. 216) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, ukończenie szkół i kursów specjalistycznych służb mundurowych, pracownika ochrony osób i mienia wg ustaw i rozporządzeń, instruktorów samoobrony, wyszkolenia strzeleckiego, systemów walki wręcz, sztuk i sportów walki oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie.

Kadra składa się z wykładowców i instruktorów posiadających staż w służbach mundurowych.

Informacje szczegółowe o godzinie i miejscu pierwszych zajęć jest wysyłana mailem na tydzień przed kursem.

Dla absolwentów kursu istnieje możliwość stałej współpracy przy kursach pracownika ochrony osób i mienia służb porządkowych i informacyjnych i innych specjalistycznych wg zapotrzebowania w danym terenie.

Program szkolenia części specjalistycznej z zakresu techniki i taktyki podejmowania interwencji:

 1. Podstawy i sposoby poruszania się w walce:
  • Postawa bokserska (uniwersalne stosowanie pozycji w walce połączone z unikami, dojściem i odejściem oraz zejściami i unikami),
  • Rodzaje postaw aktywnych w trakcie interwencji, (sposoby obserwacji osoby oraz osób trzecich).
 2. Podstawowe techniki ciosów stosowane w walce:
  • Cios prosty,
  • Cios sierpowy i jego odmiany,
  • Kombinacje uderzeń,
  • Kombinacje uderzeń w ruchu,
  • Sposoby unikania ciosów w ruchu oraz blokowanie ich.
 3. Podstawowe kopnięcia stosowane w walce:
  • Kopnięcie frontalne (podbijające i pchające),
  • Kopnięcie okrężne na udo (wewnętrzne i zewnętrzne),
  • Kopnięcie boczne, oraz odmiany,
  • Sposoby blokowania kopnięć (uniki, zejścia, podbicia, blok nogami i rękami).
 4. Pady i przewroty w walce wręcz:
  • Pad w tył,
  • Pad w bok,
  • Przewrót w przód,
  • Pad w tył z przewrotem w tył,
  • Łączenia technik padów z postawami pozycji obronnej,
  • Techniki padania z przedmiotami typu tonfa, pałka, nóż broń itp.,
 5. Rzuty niskie oraz podcięcia:
  • Podcięcia z objaśnieniem 8 wychyleń,
  • Rzut przez biodro,
  • Połączenie rzutów oraz podcięć z unieruchomieniem przeciwnika
  • Poprzez dźwignie, duszenie, krępowanie ruchu.
 6. Miejsca wrażliwe na ciele człowieka punkty witalne:
  • Zastosowanie punktów w samoobronie,
  • Zastosowanie punktów w podejmowaniu interwencji (uderzenia, uciski rozluźniające),
 7. Dźwignie na stawy kończyn górnych:
  • Zasady dźwigni oraz jej odmiany i łączenia,
  • Chwyty transportowe (z tyłu, z przodu),
  • Sposoby podejścia i zakładania dźwigni, obserwacja otoczenia,
  • Sposoby transportowania w dwie osoby,
  • Sposoby podnoszenia z ziemi za pomocą dźwigni (bierny opór, oraz czynny opór).
 8. Sposoby obezwładniania:
  • Za pomocą dźwigni,
  • Za pomocą obaleń,
  • Za pomocą duszeń,
  • Kombinacje technik (techniki łączone).
 9. Techniki zakładania kajdanek:
  • Zakładanie kajdanek z przodu oraz obszukanie,
  • Zakładanie kajdanek z tyłu, sprawdzenie, transportowanie,
  • Zakładanie kajdanek od tyłu osobie klęczącej, sprawdzenie, transportowanie,
  • Zakładanie kajdanek w pozycji leżącej, sprawdzenie, transportowanie,
  • Technika zakładania kajdanek przy osobie asekurującej, podział zadań patrolu przy interwencji,
  • Zakładanie kajdanek z przyparciem do ściany, samochodu parkanu itp.,
  • Doskonalenie zakładania kajdanek, sprawdzenia i transportowania w patrolu dwu osobowym (wersja łagodna i podczas czynnej napaści).
 10. Uwalnianie z chwytów, obchwytów i duszeń samoobrona:
  • Przeciwdziałanie obchwytom tułowia podczas ataku z przodu i tyłu,
  • Uwalnianie się z obchwytów tułowia z przodu i tyłu przy rękach unieruchomionych i wolnych,
  • Uwalnianie się z chwytów za ręce i część ubioru,
  • Obrona przed obchwytami głowy i duszeniami.
 11. Posługiwanie się pałką wielofunkcyjna typu tonfa:
  • Sposoby noszenia i dobywania tonfy,
  • Podstawy do interwencji i walka tonfą,
  • Techniki pchnięć i uderzeń w różnych płaszczyznach, (omiatanie, młynek, itp.),
  • Podstawowe bloki i zasłony tonfą,
  • Techniki interwencji z użyciem tonfy (dźwignie transportowe),
  • Techniki interwencji z użyciem tonfy (techniki obezwładniające),
  • Wykorzystanie tonfy w samoobronie poprzez zrywanie, zbijanie uchwytów oraz obrony przed obchwytami tułowia,
  • Wykorzystanie tonfy do obrony przed ciosami i kopnięciami,
  • Zastosowanie tonfy w walce obronnej w sytuacji zagrożenia użycia przez napastnika niebezpiecznych przedmiotów.
 12. Zasady obrony przed atakiem nożem i innymi niebezpiecznymi narzędziami:
  • Typowe błędy pracownika ochrony podczas podejmowania interwencji, umożliwiające napastnikowi atak,
  • Rodzaje ataków niebezpiecznymi narzędziami oraz najprostsze formy obrony,
  • Elementy techniki walki wręcz w obronie przed atakiem nożem.
 13. Zasady obrony przed zagrożeniem użycia broni palnej:
  • Zachowania obronne w sytuacjach zagrożenia użycia broni,
  • Techniki obrony w sytuacji zagrożenia z przodu, tyłu oraz boku.
 14. Techniki interwencyjne wobec osób pozostających w pojazdach:
  • Techniki usuwania osób z pojazdu z użyciem siły fizycznej,
  • Techniki usuwania osób z pojazdu przy pomocy kajdanek,
  • Techniki usuwania osób z pojazdu za pomocą tonfy,
  • Techniki usuwania osób z pojazdu z użyciem punktów witalnych.
 15. Współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach:
  • Legitymowanie osób pieszych poruszających się pojazdem,
  • Ujęcie osoby pieszej,
  • Taktyka ujęcia osoby w pomieszczeniu współdziałanie w patrolu.
Polski Instytut Sportu i Rekreacji